• Mavi Yeşil
  • Mavi Yeşil
  • Mavi Yeşil
Emiroğulları İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Kentsel dönüşüm; kentsel gelişmenin, toplumsal, ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Özetle bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi anlamına gelen kentsel dönüşüm. Bursa'da en iyi ve en sağlıklı projelerin uygulanmasını gerekli kılıyor.

 

Bursa'da kent dinamikleriyle yapılan ortak çalışmalar, kentin farklı ve en işlek noktalarında uygulanabilecek kentsel dönüşüm projeleri yarışmaları, yarışmalarda belirlenen modern projelerle yurtdışındaki modern ve benzer uygulamaların incelenerek Bursa'nın dokusuna en uygun projenin hayata geçirilmesi çalışmalarımızı sürdürülüyor. Bursa, 1'inci derece deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Bursa'yı oluşturmak amacıyla çalışmalar sürdülüyor. Bursa tarihi dokusu, turizm kapasitesi, doğal ve kültürel yapısı itibariyle Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biridir.

Bursa'da yapılacak her değişiklik bu şehrin sadece mimari dokusunu değil, sosyal ve kültürel dokusunu da etkiliyor. Kentsel tasarım projelerimizi şehrimizin bu hassasiyetini göz önünde bulundurarak uygulanılıyor. Bursa'da sağlıklı yapılaşmanın sağlanması ve modern şehirleşmenin oluşturulması adına çalışmalara yön veriliyor. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, alanlarında uzmanların görüşlerini de dikkate alarak ilçe belediyeleriyle koordineli olarak çalışmalarımıza yön veriliyor. Aynı zamanda 1/100 binlik Bursa İl Çevre Düzeni İmar Planı ile ilgili toplantı ve araştırmalarımızla da Bursa'nın anayasası olarak tabir ettiğimiz planı oluşturuluyor.